คาสิโนออนไลน์ มาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการเล่นคาสิโน

คาสิโนออนไลน์

มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน คาสิโนออนไลน์ ในมาเลเซียและแอฟริกาใต้มีลักษณะน่าสนใจหลายประการ ซึ่งควรนำมาปรับ ใช้กับประเทศไทย เสนอให้มีการพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติการ พนัน พ.ศ. 2478 ทั้งฉบับ และเสนอกฎหมายการพนันฉบับใหม่มีเนื้อหาดังนี้..
1. จัดตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ” เหมือนใน ประเทศแอฟริกาใต้และมาเลเซีย เพื่อเป็นองค์กรกำหนดนโยบาย ควบคุม หรือกำกับธุรกิจพนันโดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาสังคม
2. กำหนดนิยามศัพท์และการจัดแบ่งประเภทที่ชัดเจนไว้ในพระราช บัญญัติ เหมือนกรณีศึกษาทั้งสองประเทศ เพราะปัจจุบันนี้ไม่มีกฎหมายประเทศใดที่อนุญาตให้แก้ไขประเภทหรือชนิดการพนันด้วยกฎหมายลำดับรอง หรือกฎกระทรวงเหมือนกฎหมายพนันของไทย
3. มีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน กฎหมาย แอฟริกาใต้และมาเลเซียต่างก็มีบทบัญญัติที่ห้ามเด็กหรือเยาวชนอายุตํ่า กว่า 18 ปี หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เข้าเล่นพนัน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในธุรกิจพนันทุกชนิดรวมถึงล็อตเตอรี่ (กฎหมายไทยยัง อนุญาตให้เด็กเยาวชนเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากการกุศลได้)

4. มีมาตรการอายัดทรัพย์สิน ธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมาย พนันฉบับใหม่เพื่อให้การดำเนินคดีกับเจ้ามือพนันผิดกฎหมาย และมีมาตรการตรวจสอบประวัติทางการเงินหรือแหล่งทุนของผู้ประกอบการที่จะ ขอใบอนุญาตธุรกิจพนัน เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินที่ได้มาจากธุรกิจผิด กฎหมายมาฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายฟอกเงินปัจจุบันของไทยมีข้อจำกัดหลายประการ ไม่มีมาตรการเฉพาะในเรื่องนี้ จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับการพนัน
5. ควบคุมการโฆษณา บาคาร่าจีคลับ การส่งเสริมการขายการพนันถูกกฎหมาย ตามกฎหมายพนันแอฟริกาใต้และกฎหมายมาเลเซีย ต่างก็มีบทบัญญัติห้ามโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายการพนันประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กหรือเยาวชน หรือห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ จูงใจให้คนทั่วไปเล่นพนัน
6. มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการพนันผิดกฎหมายเหมือนกฎหมาย มาเลเซีย เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตำรวจที่ได้รับผลประโยชน์ คือมีหน่วยงานรับแจ้งเบาะแสเป็นการเฉพาะและ กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

7. กำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพนันเป็นการเฉพาะ ที่มีอำนาจสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พบหรือสงสัยว่ามีการกระทำความผิด การตรวจค้นสถานที่ การจับกุมผู้กระทำความผิดนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
8. มีบทบัญญัติเรื่องข้อสันนิษฐานตามกฎหมายและการโอนภาระการพิสูจน์ ให้แก่ผู้ต้องหาที่อยู่ในสถานที่เล่นพนัน เหมือนกรณีกฎหมายพนันของมาเลเซีย และอีกหลายประเทศ
9. ปรับปรุงบทกำหนดโทษตามกฎหมายพนัน เว็บจีคลับ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้กระทำผิดตามกฎหมาย กล่าวคือ ควรเพิ่มโทษกรณีเจ้ามือพนันและไม่ควรกำหนดโทษ อาญาร้ายแรงในกรณีสำหรับผู้เล่นพนันผิดกฎหมาย และควรให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย การนำผู้กระทำผิดไปฝึกอบรมให้เห็นถึงผลเสียของการพนัน หรือ ทำงานบริการสังคมและควรกำหนดโทษปรับทางแพ่ง หรือโทษปรับทางปกครองที่มีอัตราโทษสูงสำหรับผู้รับอนุญาตตามกฎหมายพนัน มิได้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต : ติดตามอ่านบทความดีๆ เรื่อง คาสิโน ที่นี่ผู้ให้บริการ เกมส์คาสิโนออนไลน์ Bur1.com 24 ชม.

ทางเข้า GClub เผยการค้าชายแดนช่องเม็กซบเซา

คาสิโนออนไลน์

ทางเข้า GClub การค้าชายแดนช่องเม็ก 5 เดือนแรกปีงบประมาณ 59 ซบเซา คาดผลพวงเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคตกต่ำลง เผยมันสำปะหลังนำเข้าอันดับ 1 ตามด้วยพลังงานไฟฟ้า ชี้ไตรมาส 2 มีแนวโน้มสูงขึ้น วันที่ 22 มี.ค.59 นายปกรณ์ บุปผาพรหม หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ศุลกากรช่องเม็ก เปิดเผยมูลค่าการค้าขายชายแดนที่ผ่านทางด่านศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ของปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 รวม 5 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าโดยรวม ทั้งนำเข้า และส่งออกอยู่ที่ 6,675 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ 5 เดือนแรก อยู่ที่ 7,173 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.47 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเกิดจากภาวะการค้าเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคตกต่ำลง

สำหรับสินค้าที่มีการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับต้นๆ ในช่วง 5 เดือนแรก ได้แก่ มันสำปะหลัง จำนวน 82,203.020 ตัน มูลค่า 431.300 ล้านบาท อันดับสองเป็นพลังงานไฟฟ้า 0.008 ตัน มูลค่า 276.274 ล้านบาท และ อันดับที่สาม คือกะหล่ำปลี 10,492.700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 197.553 ล้านบาท นายปกรณ์ ยังเปิดเผยอีกว่าสินค้าของไทยที่ส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ น้ำมันดีเซล 51,222.912 ตัน มูลค่า 788.763 ล้านบาท อันดับสองรถยนต์ใหม่สำเร็จรูป 1,594.312 ตัน มูลค่า 694.447 ล้านบาท GClub บาคาร่า และอันดับที่สามเป็นน้ำมันเบนซินธรรมดาไร้สารตะกั่ว 28,393.456 ตัน คิดเป็นมูลค่า 526.179 ล้านบาท นอกจากสินค้านำเข้าและส่งออกชายแดนแล้ว ยังมีสินค้าที่ผ่านด่านศุลกากรช่องเม็กไปยังประเทศที่สาม มีมูลค่า 1,652.873 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น เมล็ดกาแฟดิบ อุปกรณ์เจาะอุโมงค์ ปั้นจั่นแบบเกาหลี และสุรา เป็นต้น

สำหรับการค้าชายแดนในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 นั้น มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของทางประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาด โดยเฉพาะมันเส้นจะมีการนำเข้าผ่านทางด่านจำนวนมาก คาดว่าจะมีมูลค่าการนำเข้ามากขึ้นตาม ขณะที่การส่งออกของไทยเป็นสินค้าที่แบบเดิมๆ เช่น น้ำมัน เครื่องอุปโภค บริโภค ความต้องการคงไม่สูงเพิ่มขึ้นอัตราการส่งออกก็คงไม่มาก อยู่ในระดับเดียวกับที่ผ่านๆ มา

จีคลับคาสิโน อาม่าอากงคนจีนเยอะมากๆ

GClub บาคาร่า

ปิดปีใหม่ เครียดๆ เปิดเทอมการบ้าน ทีสิสเยอะ วันอาทิตย์หยุดเลยตั้งใจจะไปเที่ยว จีคลับคาสิโน ซักทีค่ะ เลยหาข้อมูล เจอตลาดโรงเกลือ จัดอยู่ในที่ๆอยากไปมานาน แต่ส่วนตัวคิดว่าไกล เพราะติดชายแดน เลยลองหาข้อมูลดู พบว่าไม่ไกลอย่างที่คิด (ตอนเด็กๆได้ยินโรงเกลือ นึกว่าขายเกลือ แหะๆ) และจากการหาข้อมูลการเดินทางนี่เอง มีการเดินทางแบบไม่น่าเชื่อด้วย คือ การเดินทางโดยรถบ่อนคาสิโน ซึ่งคาสิโนแถบอรัญประเทศ กำพูชา มีนักเสี่ยงโชคชาวไทยเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้ว จึงมีรถบริการรับส่งจากจุดต่างๆในกรุงเทพหลายจุด ขอบันทึกเป็นขั้นๆดังนี้คร่าา

– เมื่อหาข้อมูลว่า การไปรถบ่อน ราคาถูกและคุ้มมาก ทีแรกจริงๆคำว่าคาสิโน มันห่างไกลจากสภาพแวดล้อมที่เคยเจอจริงๆ คิดในใจว่า ถ้าตูไปทำเนียนขึ้นรถเขา จะโดนมาเฟียอุ้มไหมฟระ หรือโดนจับกักไว้ในเขมร แล้วแม่รู้ว่าหนีเที่ยวคนเดียว แม่ช็อกแน่ๆถ้าต้องมาประกันตัวจากชายแดน แต่ก็ดูข้อมูลแล้วมีคนอธิบายว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด และมีคนไปซื้อผ้ามาจากโรงเกลือวิธีนี้ ใครๆก็ไปกัน ก็เลยเอานะ ลองดู
-หาข้อมูลแหล่งจอดรถบ่อน ที่ใกล้ๆกะที่ดิฉันพักคือบางเขน รถจอดที่วิภาวดี โอเคเลย ใกล้มากๆ การเดินทางไปทางฉะเชิงเทรา

-เที่ยว ตีห้าครึ่ง ตื่นมารอตอนเช้า เพราะต้องเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงแน่ะค่ะ ไปถึงที่นั่นราวๆน่าจะเก้าโมงกว่าๆ
-เมื่อขึ้นรถ เว็บจีคลับ สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจคือ อาม่า อากง คนจีนเยอะมากๆ คนจีนที่อยู่ในไทย พูดไทยได้ มีแต่วัย 50 ขึ้นไปทั้งนั้นเลย ดิฉันได้นั่งคู่กะพี่คนนึง ทีแรกนึกว่าสี่สิบต้นๆ หน้าเขาอ่อนจริงๆ ที่ไหนได้ พอคุยกันสักพัก 55 ปีแล้ว โชคดีที่ได้นั่งกะพี่คนนี้ พี่แกไปเล่นคาสิโนเหมือนคนอื่นๆ แต่แนะนำทริคในการเดินทางเยอะมากๆ และพี่เขาบอกว่ามีข้าวฟรีในโรงแรมให้ทานด้วย

จีคลับ ท่านสามารถเล่นได้เลยจากที่บ้าน

GClub สมัครจีคลับ

เราเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการ จีคลับ บาคาร่าออนไลน์ คาสิโนผ่านเว็บ วิธีเล่นบาคาร่า ป๊อกเด้งออนไลน์ เราได้รวบรวม เว็บคาสิโนออนไลน์ ชั้นนำ มาบริการท่านที่อยากจะลองเข้ามาเสี่ยงโชค โดยท่านสามารถที่จะเล่นได้เลยจากที่บ้าน เพียงแค่ท่านมีคอมซักเครื่องและมีอินเตอร์เน็ตที่ดีเท่านั้น สำหรับการบริการลูกค้า เราจะคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ ป๊อกเด้งออนไลน์ ของทาง เรามีนโยบายจัดหาสุดยอดเกมส์เสี่ยงโชค

ที่มีผู้นิยมมานำเสนอ เว็บจีคลับ ในแต่ละเจ้าที่ให้บริการนั้น ก็อาจจะมีข้อเด่นแตกต่างกันไป เกมส์คาสิโน ของทางเราที่มีผู้นิยมมากที่สุดก็เห็นจะเป็น บาคาร่า รูเล็ตออนไลน์ ไฮโลออนไลน์ ป๊อกเด้งออนไลน์ ทั้งหมดนี้รับรองได้ว่าเป็นหนึ่งผู้นำด้าน เกมส์คาสิโนออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ อย่างแท้จริง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ วิธีเล่นบาคาร่า ป๊อกเด้งออนไลน์ ได้จากเว็บไซต์ของเราได้เช่นกันครับ

คาสิโนออนไลน์ ไม่ปิดกั้น!บอสเกพร้อมรับตอร์เรส

กุนซือทัพกระทิงดุเผยว่า ประตูสำหรับทีมชาติของ “เฟอร์นานโด ตอร์เรส” ยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอ หลังจากหัวหอกแห่งทีมตราหมีกลับมาโชว์ฟอร์มแจ่ม กระหน่ำตาข่ายให้กับต้นสังกัดไปได้อย่างต่อเนื่อง 5 นัดติดต่อกันในขณะนี้…

คาสิโนออนไลน์ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 23 เม.ย.ว่า บิเซนเต เดล บอสเก ผู้จัดการทีมชาติสเปน ออกมายอมรับว่าประตูสู่ทีมชาติ ของหัวหอกมากประสบการณ์อย่าง เฟอร์นานโด ตอร์เรส ยังคงเปิดกว้างเสมอ หลังจากเจ้าตัวกลับมาโชว์ฟอร์มฮอตได้อีกครั้ง ในการรับใช้ต้นสังกัดบนศึกฟุตบอลลีก

ดาวยิงแก้มแดงวัย 32 ปี โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับทีมตราหมีในขณะนี้ โดยกระหน่ำประตูคู่แข่งไปแล้วถึง 5 นัดติดต่อกัน จนกระทั่งมีเสียงเรียกร้องให้อดีตหัวหอกลิเวอร์พูล กลับไปติดทีมชาติสเปนอีกครั้งในการสู้ศึกยูโร 2016 ที่จะถึงนี้

ล่าสุด บิเซนเต เดล บอสเก กุนซือขรัวเฒ่าแห่งทัพระทิงดุ ออกมายอมรับว่า ประตูในการติดทีมชาติสำหรับกองหน้ารายนี้ยังคงเปิดกว้างเสมอ เพราะทีมชาติสเปนต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุด สำหรับการลุยศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป

บาคาร่าผ่านเว็บ มาร์เชียลซัดชัยช่วงทดเจ็บ

อองโธนีย์ มาร์เชียล ซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายพา “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เฉือนเอาชนะ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน ไปแบบหืดจับ 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพในรอบ 12 ปีได้สำเร็จ…

บาคาร่าผ่านเว็บ ศึกฟุตบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบรองชนะเลิศประจำวันทีี่ 23 เม.ย. ที่สนามเวมบลีย์ เป็นการพบกันของสองทีมในศึกพรีเมียร์ลีกระหว่าง “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบกับ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน

เปิดฉากเกมขึ้นมา นาทีที่ 4 ผีแดง ได้ลุ้นประตูขึ้นนำไปก่อน จากจังหวะที่ มาร์เชียล ล็อกซ้ายล็อกขวาก่อนจะยิงด้วยซ้าย บอลติดบล็อก จอห์น สโตนส์ นาทีต่อมา ทอฟฟี่สีน้ำเงินพลาดโอกาสทองได้ประตูขึ้นนำจากลูกโต้กลับ ลูกากู หลุดเดี่ยวแตะหลบ เดเคอา ไปแล้วแต่ยิงไปติดหัว ของ เวย์น รูนีย์ เคลียร์จากเส้นหวุดหวิดเกมเปิดแลกกันสนุก

นาทีที่ 8 แมนยูเกือบนำอีกรอบ เวย์น รูนีย์ เปิดฟรีคิกให้ มาร์กอส โรโฮ โขกบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวเท่านั้น อีก 4 นาทีให้หลังแมนยูพลาดโอกาสทองบ้าง รูนีย์ ตักบอลให้ ลินการ์ด หลุดเดี่ยวแต่ยิงไปติดเซฟ โรเบลส หวุดหวิด

ทางเข้า GClub เดปายเข้าขอความชัดเจนอนาคต

เดอะ ซัน เผย “เมมฟิส เดปาย” เข้าถกขอความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกับ “หลุยส์ ฟาน กัล” กุนซือทีมปิศาจแดง หลังจากไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรในฤดูกาลนี้…

ทางเข้า GClub สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 20 เม.ย. ว่า เมมฟิส เดปาย แนวรุกชาวดัตช์ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกสื่อในอังกฤษแฉ ได้ขอเข้าพบ หลุยส์ ฟาน กัล ผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมชาติ เพื่อหวังเคลียร์อนาคตของตัวเอง หลังจากไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามบ่อยครั้งเท่าที่ควรในช่วงก่อนหน้านี้

ดาวเตะวัย 22 ปี ฉายแววได้อย่างโดดเด่นกับ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน กระทั่งถูกปิศาจแดงกระชากตัวมาร่วมทัพในซัมเมอร์ที่ผ่าน มาด้วยค่าตัวสูงถึง 24 ล้านปอนด์ แต่กลับไม่สามารถดึงฟอร์มเก่งกลับมาได้ บวกกับเรื่องราวอื้อฉาวหลายอย่างภายนอกสนาม ที่ทำให้เจ้าตัวฟอร์มตกจนถูกดร็อปจากตำแหน่งตัวจริง

“เดอะ ซัน” สื่อชื่อดังแห่งเมืองผู้ดีรายงานว่า เมมฟิส เดปาย ได้เข้าพบเพื่อพูดคุย และขอความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในถิ่นโอลด์ แทรฟเฟิร์ด เนื่องจากเจ้าตัวต้องการมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้น แต่กุนซือชาวปรัชญาได้ตอบกลับดาวเตะเพื่อนร่วมชาติว่า ให้พยายามพิสูจน์ตัวเองกับแฟนบอลเสียก่อน ว่ามีดีพอสำหรับการเป็นตัวจริง ก่อนที่จะมาเรียกร้องโอกาสในการลงสนาม

จีคลับคาสิโน มวยคู่เอกสู้กันสนุกวันที่ 19 เม.ย.

มวยคู่เอกสู้กันสนุก ก่อนที่ ก้องนภา ศรีมงคล จะเอาชนะคะแนน หินช้าง ส.พิชิตศึก เมื่อชกครบ 5 ยก วันที่ 19 เม.ย. 59 “ศึกวันวีระพล” เวทีลุมพินี รามอินทรา คู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง ก้องนภา ศรีมงคล กับ หินช้าง ส.พิชิตศึก

จีคลับคาสิโน ก้องนภา ศรีมงคล ฝ่ายน้ำเงิน อาศัยความเก๋าหลักเหลี่ยม กระหน่ำดักเสียบแทงจน หินช้าง ส.พิชิตศึก ฝ่ายแดง เข้าไม่ติด แม้จะได้เปรียบที่รูปร่างกับความสดก็ตาม และเมื่อชกครบ 5 ยก กรรมการรวมคะแนนแล้วชูมือให้ ก้องนภา ชนะคะแนนไปแบบขาดลอย

ส่วนผลคู่อื่นมีดังนี้
แสงอาทิตย์ ศิษย์รวงทอง ชนะคะแนน แคลง วีระบ้านโพธิ์
แสนศักดิ์ เกียรติฟ้าลิขิต ชนะคะแนน พิชิตศึก ต.ห้วยไร่
ดอกไม้ป่า ส.ท.วัชรินทร์ ชนะคะแนน ชนะเลิศ มีนะโยธิน
สามเอก ราวี มวยไทยยิม ชนะคะแนน สุดรัก เกียรติสมนิตย์
ฟลุ๊คน้อย หมูสะพานใหม่ ชนะคะแนน รัตนพล ศิษย์ทองปอนด์
หนุ่มตรังน้อย ส.สามชัย ชนะคะแนน คมเพชร เดชชวลิต

จีคลับ เลสเตอร์ต้องการชัยชนะอีกเพียง 4 นัด

“จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมจ่าฝูงที่ ต้องการชัยชนะอีกเพียง 4 นัด ก็จะผงาดซิวแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ จะจัดทัพใหญ่เต็มสูบลงบู๊ นำโดยเอ็นโกโล ก็องเต, แดนนี ดริงก์วอเตอร์, ริยาด มาห์เรซ, ชินจิ โอกา-ซากิ และเจมี วาร์ดี ในการยกทัพบุกเยือน “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ ทีมอันดับ 3 จากท้ายตาราง ที่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นสุดชีวิต ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ คืนนี้ (อาทิตย์ 10 เม.ย.) เริ่มแข่ง 19.30 น. ถ่ายทอดสดทางซีทีเอช สเตเดียม 4 ขณะที่ “ไก่เดือยทอง” สเปอร์ส รองจ่าฝูง เจองานหนัก เมื่อจะเปิดรังรับมือ “ปิศาจแดง” แมนฯยู เกมนี้ถ้าสเปอร์ส แพ้อาจจะหมดลุ้นแชมป์ทันที คู่นี้ยิงสดให้ชมทางซีทีเอช สเตเดียม 1 เริ่ม 4 ทุ่มตรง ส่วน “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เตรียมส่งลัลลานา กับคูตินโญ เป็นสองประสานในแนวรุก หวังเก็บสามคะแนนเต็ม ในการเปิดรังแอนฟิลด์ดวลกับ “ช่างปั้นหม้อ” สโต๊ก ซิตี้ ถ่ายสดทางสเตเดียม 2 เริ่ม 4 ทุ่มตรงเช่นกัน

จีคลับ ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2015-16 โปรแกรมซุปเปอร์ซันเดย์ คืนนี้ (อาทิตย์ที่ 10 เม.ย.) มีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 3 คู่ 3 สนาม โดยไฮไลต์จะอยู่ที่การลงสนามของ 2 ทีมที่กำลังลุ้นแย่งแชมป์กันอย่างสนุก คือ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ทีมจ่าฝูง และ “ไก่เดือยทอง” ทอตแนม ฮอตสเปอร์ ทีมรองจ่าฝูง ซึ่งมีช่องว่างคะแนนระหว่าง 2 ทีมห่างกันอยู่ 7 แต้ม โดยจ่าฝูงเลสเตอร์จะลงเล่นก่อนบุกไปเยือนทีมหนีตกชั้นอย่างซันเดอร์แลนด์ ส่วนสเปอร์ส ซึ่งลงเตะทีหลังเจองานหนักกว่า เมื่อจะเฝ้าบ้านรับมือ “ปิศาจแดง” แมนฯยู

ทางเข้า GClub วอร์ริเออร์สคว้าชัยแบบฉิวเฉียด

โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส คว้าชัยแบบฉิวเฉียด หลังบุกไปพิชิต เมมฟิส กริซลีส์ 100-99 ในศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ…

ทางเข้า GClub สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานวันที่ 10 เม.ย. ว่า การแข่งขันบาสเกตบอล เอ็นบีเอ ฤดูกาล 2015-16 ประจำวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. ตามเวลาท้องถิ่น คู่ที่น่าสนใจ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ทีมอันดับ 1 ของสายอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ บุกไปเยือนถิ่นเฟดเอกซ์ฟอรัม ของ เมมฟิส กริซลีส์ ทีมอันดับ 6 ของสายเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งทั้งคู่ตีตั๋วเข้ารอบเพลย์ออฟ ไปก่อนหน้านี้แล้ว

เริ่มควอเตอร์แรก เกมค่อนข้างสูสี ก่อนที่โกลเดนจะทำแต้มขึ้นนำไปก่อน 31-28 จากนั้นควอเตอร์ที่ 2 ทั้ง 2 ฝ่ายลุยเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นทีมเยือนที่นำอยู่ 53-50

ถึงควอเตอร์ที่ 3 เจ้าถิ่นเร่งเครื่องเต็มพิกัด ทำแต้มแซงนำ 78-70 และในควอเตอร์ที่ 4 เกมยังสนุกตื่นเต้น ผลัดกันนำผลัดกันตาม ก่อนที่โกลเดนจะทำแต้มเฉือนชนะไปฉิวเฉียด 100-99 คว้าชัยนัดที่ 71 ส่วน เมมฟิส แพ้เป็นนัดที่ 38

สำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ ได้แก่ แมตต์ บาร์นส์ ของเมมฟิส ทำไป 24 แต้ม 15 รีบาวด์ และ 4 แอสซิสต์ ส่วนผู้ทำแต้มสูงสุดของ โกลเดน ได้แก่ เดรย์มอนด์ กรีน ทำไป 23 แต้ม 11 รีบาวด์ และ 4 แอสซิสต์